October 07, 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TMK TAHUN 1/2011 (1)

Minggu 1.

Tajuk : Komputer Pertama Saya
Masa : 60 minit
Standard Kandungan : 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.
Standard Pembelajaran : 1.1 Mengenal pasti bahagian komputer pembelajaran
(monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem).
1.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on / turn off)mengikut tatacara yang betul.

1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.
1.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace, dan Delete.
1.5 Menggunakan tetikus untuk ‘Klik’ dan ‘Klik dua kali”.
1.6 Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK.
1.7 Bekerjasama dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.

Aktiviti :
1. Murid ditanya nama tempat yang dibawa oleh guru(Makmal Komputer)
2. Murid diterangkan tentang peraturan di dalam makmal komputer.
3. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diminta supaya bekerjasama menggunakan komputer secara bertanggungjawab.
4. Murid diperkenalkan perkakasan komputer yang sedia ada di dalam makmal dengan menyebut nama perkakasan tersebut dan fungsinya.
5. Murid diminta memegang perkakasan komputer dan menyebut namanya bersama-sama guru.
6. Murid ditunjukkan cara-cara membuka dan mematikan suis komputer.
7. Murid ditunjukkan oleh guru kedudukan kekunci abjad dan nombor serta kedudukan penjarian pada papan kekunci semasa menggunakan komputer.
8. Murid diberi penerangan fungsi tetikus “klik” dan ‘klik dua kali’.
9. Murid cuba menekan tetikus dengan bimbingan guru.
10.Murid diminta menutup komputer dan suis dengan cara yang betul.

Pentaksiran: 1.Murid boleh menamakan bahagian-bahagian komputer dengan betul.

No comments:

Post a Comment