November 07, 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TMK TAHUN 1/2011(6)

Tajuk : Mari belajar MS Word
Masa : 60 Minit
Standard Kandungan :
2.0: Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian
4.0: Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi makluat
Standard Pembelajaran :
2.1: Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen Pemprosesan perkataan dan perisian persembahan.
2.2: Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan font ala satu Halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan(MS Word)
2.3: Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman
4.1: Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan(MS Word) dan perisian persembahan

Aktiviti :
1. Murid melihat paparan di deskop komputer masing-masing.
2. Murid diperkenalkan ikon MS Word dan cara membukanya dengan membuat klik padanya.
3. Murid membuka MS Word dan menaip nama mereka.
4. Guru akan memaparkan beberapa ayat yang telah sedia ditaip melalui skrin.
5. Murid akan menaip semula ayat-ayat tersebut serta memasukkan gambar yang sesuai.
6. Guru akan menunjukkan cara untuk menyimpan fail tersebut dalam folder yang sedia ada.
7. Murid akan menyimpan fail yang ditaip dalam folder yang sedia ada.
8. Guru meminta murid mengemaskan teks yang ditaip dengan menggunakan font serta saiz font yang diberikan.
9. Murid akan memasukkan imej yang sesuai kepada teks yang telah ditaip.
10. Muird diminta mengemaskan teks yang ditaip .
Murid dapat menyediakan teks berserta grafik yang
bersesuain dengan tajuk
Pentaksiran:
1.Murid tunjuk cara memulakan aplikasi MS Word melalui ikon yang sedia ada
2.Murid tunjuk cara menaip teks yang dipaparkan
3.Murid tunjuk cara memasukkan grafik dalam teks

No comments:

Post a Comment